Nasz zespół


Agata Bronikowska

mgr Agata Bronikowska

Absolwentka UW. Specjalista I stopnie – psycholog kliniczny, psycholog pracy. Posiada uprawnienia do badania kierowców potwierdzone w Instytucie Transportu Samochodowego. Ukończyła szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychologicznym wymagane do nabycia uprawnień do badania osób posługujących się bronią (wpis do rejestru Komendy Stołecznej Policji ). Prowadzi wykłady i warsztaty z psychologii dla instruktorów i egzaminatorów w ramach współpracy z WORD.


Agnieszka Abramowska

mgr Agnieszka Abramowska

Absolwentka psychologii UKSW w Warszawie – specjalność psychologia rozwojowa i wychowawcza. Ukończyła dwuletnie Studium Pedagogizacji na UKSW. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła w 2009 roku na studiach podyplomowych „Psychologia Transportu” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła szkolenie z zakresu Mediacji Rodzinnej w teorii i praktyce, organizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych. Jest psychologiem upoważnionym do badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń – ukończyła szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i uzyskała wpis do rejestru Komendy Stołecznej Policji w 2015 roku.


Dorota Wysokińska

mgr Dorota Wysokińska

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – specjalność społeczna psychologia kliniczna. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła w 2013 r. na studiach podyplomowych z zakresu psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim (wpis do ewidencji marszałka województwa lubelskiego). Uczestniczyła w szkoleniach z neuroobrazowania ludzkiego mózgu w kontekście badań psychologicznech oraz z zakresu interwencji kryzysowej.


Kinga Wróbel

mgr Kinga Wróbel

Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła w 2016 roku na studiach podyplomowych „Psychologia Transportu” na Uniwersytecie Warszawskim.


Ewa Łach

mgr Ewa Łach

Ukończyła psychologię w WSFiZ w Warszawie – specjalność psychologia kliniczna. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła na studiach podyplomowych „Psychologia Transportu” na Uniwersytecie Warszawskim w 2009 roku. Ukończyła kursy języka migowego KSS-1 i KSS-2. Dietetyk, specjalista ds. żywienia SGGW Warszawa www.zdrowonastawieni.pl.


Magdalena Bronikowska

mgr Magdalena Bronikowska

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim w 2014 r. – specjalność psychologia pracy i organizacji. Rok później ukończyła studia podyplomowe z psychologii transportu zdobywając uprawnienia do badania osób kierujących pojazdami.


Monika Jankowska

mgr Monika Jankowska

Absolwentka psychologii KUL. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła w trakcie ukończonych w 2007 roku studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie we współpracy z Instytutem Transportu Samochodo­wego (wpis do ewidencji Marszałka Województwa Lubelskiego). Uczestniczka wielu kursów i szkoleń, m.in.: „Psychologiczna ekspertyza sądowa”, „Specjalista rekrutacji i selekcji kadr”, „Interwencja kryzysowa”.